05409Mike Minetti (MS)
123456Total
1:Kansas1236
2:Arizona123
3:UCLA123
4:Florida1236
5:Notre Dame11
6:SMU0
7:S Carolina123410
8:Miami Fla0
9:Seton Hall0
10:Oklahoma St0
11:Xavier1236
12:UNC Wilm0
13:Vermont0
14:FGCU0
15:N Kentucky0
16:Texas So0
Total:7121240035